Load balancing

Vďaka load balancovaniu môžete rozdeliť prevádzkovú záťaž medzi dva alebo viac cloud serverov. To vám umožní optimalizovať prostriedky vašej infraštruktúry, maximalizovať jej produktivitu a znižiť čas odozvy na minimum. Týmto spôsobom predídete prípadným preťaženiam.

Dozvedieť sa viac

Je to jednoduché

Load balancovanie 2 serverov

Pre správne fungovanie load balancingu potrebujete minimálne 2 servery s rovnakými dátami a rovnakým nastavením.

Spracovanie veľkého objemu prenosov

Neustála pripravenosť na náhle zvýšenie prenosu dát

Lacné a dostupné horizontálne škálovanie

Viac informácií

Ako funguje load balancing?

Load balancer, ktorý sleduje a prerozdeľuje sieťové požiadavky medzi dva alebo viac servermi, pomocou ich redundancie, zvyšuje spoľahlivosť a zabezpečuje nepretržitú prevádzku poskytovanej služby. Ak z akéhokoľvek dôvodu niektorý z cloud serverov prestane pracovať, bude automaticky load balancerom odobraný a prevádzka presmerovaná na ostatné servery.

Zvýšte efektivitu vďaka load balancingu.

Kontaktujte nás a vyžiadajte si ponuku.

Kontaktujte nás
;