Hybrid cloud

Ak chcete rozširovať svoje firemné IT, prepojiť ho s našim datacentrom, alebo vybudovať hybridné riešenie na mieru, tak je hybrid cloud riešením práve pre Vás. Dokážete tak veľmi jednoducho zvyšovať svoj výpočtový výkon a optimalizovať náklady.

Dozvedieť sa viac

Hybridný cloud

Budúcnosť Vášho IT už dnes.

Kontrolujete náklady na cloud

Stále môžete využívať svoje datacentrum, ale zároveň aj pridávať výpočtový výkon do Vášho cloudu. Pritom vždy platíte len za to, čo reálne využijete a manažovanie celej infraštruktúry za Vás zvládne náš profesionálny tím.

Znížte finančnú záťaž vášho IT oddelenia

Lámete si hlavu nad procesormi, cenou a softvérovými riešeniami, či virtualizáciou? Ak tieto náklady presahujú Vaše možnosti a ďalší výber je limitovaný priestorom pre Vaše podnikanie, je na čase to zmeniť.

Kompletná architektúra na zákazku

Náš tím softvérových inžinierov Vám navrhne konfiguráciu, spracuje požiadavky a následne sprístupní cloud prostredie. Akceptuje pritom technické požiadavky Vášho datacentra a snaží sa spracovať optimálne riešenie.

Ukážka riešenia

hybrid cloud

Vieme, že Vaše požiadavky v podnikaní sú špecifické. Preto sme aj pri manažovanej infraštruktúre pripravení vyhovieť všetkým Vašim podnetom tak, aby ste boli spokojní. Kontaktujte Cirrio odborníka s návrhom vlastného hybridného cloudu, ktorý Vám ušetrí peniaze a zároveň vylepší efektivitu Vášho biznisu. Ukážeme Vám základné typy implementácie hybridného cloudu, ktoré dokážeme realizovať a Vy sa rozhodnete, či Vám niektorý vyhovuje. Príďte si k nám po to Vaše.

Integrácia prostredia hybrid cloud

Public cloud

Private cloud

Vlastné datacentrum

Hybrid cloud

Možnosti cloudu sú nekonečné

Pre koho je hybridný cloud?

Neustále väčší počet spoločností zvažuje prechod do cloud prostredia, ale majú obavy z jeho zložitosti a potencionálnych rizík. Po konzultácií s Cirrio Cloud tímom, môže byť implementácia hybridného cloudu pre Vaše podnikanie jednoduchá, bez starostí a bez rizika.

Budúce plány na migráciu do cloudu

Ak dlhodobo uvažujete o migrácii technológií do cloudového prostredia, ale Vami nakúpené servery majú rôznu dĺžku životnosti, potom je hybridný cloud vhodným pomocníkom. Časť serverov môžete stále používať z Vášho datacentra a časť serverov už u nás.

Prechod na manažované služby

Ak plánujete prechod na manažované služby, ale nedokážete okamžite presunúť celú infraštruktúru do cloudu, je hybridný cloud a postupná migrácia optimálne riešenie.

Nedostatočný výkon vášho data centra

Hybridný cloud je ideálny aj v prípadoch, keď Vám vlastné servery umiestnené vo firme nestačia a potrebujete časť výkonu doplniť formou manažovaného prenájmu.

Testovacia prevádzka

Túto možnosť využijete najmä ak na Vašich serveroch prevádzkujete testovacie aplikácie, ale živú činnosť už plánujete v cloudovom prostredí.

Multi geo lokácie

Pomocou hybridného cloudu viete časť aplikácií hostovať vo Vašom datacentre a inú môžete mať v Bratislave, Budapešti, prípadne v inom nami využívanom data centre.

Ekonomicky výhodnejšie

Aj pre Vás môže byť ekonomicky výhodnejšie vysunúť niektoré menej citlivé aplikácie do public cloudu, a tie, ktoré pre Vás majú vyššiu hodnotu, zase ponechať na Vašich serveroch.

Zvýšte výkon Vášho data centra.

Hybrid cloud ponúka niekoľko možností.

Kontaktujte nás
;